piątek, 14 czerwca 2013

Przyjęcie do Polskiego Towarzystwa Akustycznego

Kolejna zacna wiadomość! Zostałem przyjęty w poczet członków Polskiego Towarzystwa Akustycznego
Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA) jest stowarzyszeniem osób zajmujących się dziedziną akustyki. Stowarzyszenie składa się z siedmiu Oddziałów, m.in. z oddziału Krakowskiego.
Zadaniem PTA jest:
  • rozwijanie akustyki z uwzględnieniem jej działów i dziedzin pokrewnych,
  • łączność naukowa z osobami pracującymi twórczo w dziedzinie akustyki i dziedzinach pogranicznych,
  • popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla nauki, kultury społeczeństwa, gospodarki narodowej i ochrony środowiska,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.
Członkostwo w tym Towarzystwie na pewno spowoduje dalszy szybki rozwój mojego doświadczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz