środa, 23 kwietnia 2014

Jak wykonać pomiary parametrów wnętrz zgodnie z normą?

Pomiar parametrów akustycznych pomieszczenia i odsłuch
Przy okazji przygotowywania się do kolejnych pomiarów parametrów akustycznych wnętrza postanowiłem sobie zapisać podstawowe zagadnienia na jakie należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu pomiarów akustycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 3382-1.

Wymagania: • temperaturę i wilgotność należy rejestrować z dokładności +/-1st. C i +/-5%,
 • sprzęt pomiarowy ma odpowiadać wymaganiom stawianym w ISO 3382-1, IEC 61672-1 oraz IEC 61260,
 • minimum dwie pozycje źródła,
 • wysokość akustycznego źródła dźwięku nad podłogą to 1,5 m,
 • mikrofony w odległości przynajmniej pół długości fali od siebie,
 • mikrofon przynajmniej ćwierć długości fali od podłogi i powierzchni odbijających,
 • mikrofon nie za blisko źródła dźwięku, aby dźwięk bezpośredni nie miał decydującego wpływu,
 • mikrofon nad podłogą 1,2 - odpowiada to wysokości uszu statystycznego słuchacza na typowych krzesłach,
 • pozycje mikrofonów mają pokrywać swoim obszarem miejsca w których czas pogłosu może się różnić (np pod balkonami, w miejscach gdzie inaczej rozłożone są materiały akustyczne, pomieszczenia które są oddzielone (np. nawy boczne w kościołach),
 • zakres pomiarowy powinien obejmować przynajmniej 250Hz - 2000Hz. Dla dokładniejszych pomiarów przynajmniej 125 Hz - 4000 Hz dla pasm oktawowych lub 100 Hz - 5000 Hz dla pasm tercjowych,
 • źródło ma być w stanie wygenerować odpowiedni poziom dźwięku ponad hałas tła, bez przesterowania jakiegokolwiek elementu toru pomiarowego.
Prezentacja wyników: czas pogłosu dla wszystkich częstotliwości powinien być przedstawiony za pomocą wykresu oraz w tabeli. Wykres ma być odpowiednio sformatowany a punkty na wykresie połączone linią prostą.

Ponadto opracowanie ma zawierać:
 • oświadczenie o zgodności pomiarów z normą ISO 3382-1,
 • nazwa i miejsce badanego pomieszczenia,
 • szkic planu pomieszczenia z zaznaczoną skalą,
 • objętość pomieszczenia, jeśli pomieszczenie nie jest całkowicie zamknięte to należy podać dokładną informację jak objętość została wyznaczona,
 • dla pomieszczeń dla mowy i muzyki ma być podana ilość miejsc i ich rodzaj, (obecność, rozmieszczenie i rodzaj tapicerowania),
 • opis materiałów i ich kształtu obecnych na ścianach i suficie,
 • informacja o zajętości pomieszczenia podczas pomiaru (z uwzględnieniem klasyfikacji z ISO 3382-1),
 • stan każdego wyposażenia, które może być zmienne (kurtyny, regulowana akustyka, PA, itp),
 • dla teatrów informacja o pozycji kurtyny bezpieczeństwa podczas pomiarów,
 • informacja o meblach w pomieszczeniu (wliczając to wyposażenie na scenie dla muzyków i wykonawców),
 • temperaturę i wilgotność podczas pomiarów,
 • opis wykorzystanej aparatury podczas pomiarów,
 • informacja o użytym sygnale pomiarowym,
 • wybrana konfiguracja rozmieszczenia mikrofonów i źródeł dźwięku. Najlepiej na szkicu,
 • data wykonania pomiarów oraz nazwę organizacji wykonującej pomiary.
To tylko hasłowo przedstawione zagadnienia, jakie określa norma PN-EN ISO 3382-1. Nie ma tutaj zaleceń przedstawionych dodatkowo w Załączniku A do tej normy, która mówi o pomiarach dodatkowych parametrów takich jak siła dźwięku G, wczesny czas zaniku dźwięku EDT, przejrzystość C80 i innych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz