czwartek, 23 października 2014

Adaptacja akustyczna Libiąskiego Centrum Kultury

Rozmieszczenie (nie wszystkich) zastosowanych
 materiałów akustycznych
Miło mi poinformować, że zakończyłem swoje prace doradcze w zakresie akustyki Libiąskiego Centrum Kultury, który obecnie jest przebudowywany.

Co w usłudze

W ramach tego zlecenia zmierzono parametry akustyczne pomieszczenia przed przystąpieniem do prac remontowych oraz podano wytyczne akustyczne do projektu. Rozmieszczenie materiałów zostało dobrane w oparciu o model komputerowy CATT-Acoustic. W pomieszczeniu zastosowano specjalnie zaprojektowany ustrój akustyczny, który znajdzie się na suficie sali i sceny - mocno pochłaniający niskie częstotliwości.

Co zostało wykonane

Zmierzony czas pogłosu T30 w
pasmach o szerokości jednej oktawy
Podczas prac wymagane było, aby nie zepsuć akustyki wnętrza. Udało się dobrać materiały akustyczne tak, aby skrócić czas pogłosu (zwracał uwagę na to miejscowy realizator dźwięku, co było potwierdzone pomiarami akustycznymi i zadanymi funkcjami pomieszczenia - sala kinowa i pomieszczenie do przedstawień z towarzyszeniem systemu nagłośnieniowego). 

Projektowany czas pogłosu T30
wraz z rękawem tolerancji
Ponadto projektowany czas pogłosu jest także bardziej równomierny w ocenianym zakresie częstotliwości, z nieznacznym podbiciem niskich częstotliwości, co jest pożądane dla brzmienia muzyki. 

Zrozumiałość mowy, opisywana Wskaźnikiem Transmisji Mowy (STI) przyjmuje wartości >0,6, co odpowiada ocenie dobrej (bez użycia systemu elektroakustycznego).

Ponadto wydano wytyczne międzybranżowe, dla innych wykonawców.

Pozostałe, wybrane zlecenia znajdują się na stronie internetowej. Osoby zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz