czwartek, 16 czerwca 2016

Wyznaczanie impedancji akustycznej w warunkach zamontowania (in situ)

Prezentujemy dziś kolejny artykuł z prestiżowego amerykańskiego czasopisma Proceedings of Meetings on Acoustics, dotyczący niezwykle ciekawych badań nad możliwościami wyznaczenia impedancji akustycznej w warunkach terenowych, czyli tzw. in situ.

Naukowcy z brazylijskiego Federal University of Santa Maria podjęli próbę porównania powszechnie stosowanych metod oraz zaproponowania metodyki dla własnego, nowatorskiego rozwiązania. Wyniki są naprawdę obiecujące!


Impedancja akustyczna to niezwykle ważny parametr, pozwalający na obliczenie współczynnika pochłaniania dźwięku używanego w wielu dziedzinach inżynierii akustycznej, a zwłaszcza akustyce architektonicznej.

Najpopularniejsze dzisiaj metody mają wiele ograniczeń. Pomiar z wykorzystaniem normy ISO 354 (komora pogłosowa) wymaga posiadania dużej ilości specjalistycznego sprzętu i odpowiedniego pomieszczenia, podobnie ISO 10534-2 (rura impedancyjna). Wprawdzie, w proponowanym rozwiązaniu wykorzystano sondę natężeniową typu P-P (preasure-preasure), również nie należącej do tanich, niemniej jest to rozwiązanie pozbawione wad poprzedników, a więc:
- konieczności demontażu fragmentu badanego materiału (w wypadku ISO 354 jest to minimum 10 m2 !)
- ograniczenia zakresu częstotliwości, jak w metodzie rury impedancyjnej

Wyniki zaprezentowane przez panów z Lobato i Carneiro wyglądają imponująco - błąd metody nie jest duży, a są badania są jeszcze w fazie eksperymentu. Pełny tekst artykułu dostępny poniżej:
Lucas C. Lobato and Eric B. Carneiro - Numerical and experimental analysis for the construction of an in situ measurement system of the acoustic impedance

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz