poniedziałek, 8 lipca 2013

Gdzie jest potrzebna adaptacja akustyczna?

Adaptacja akustyczna, czyli odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych wnętrza oraz ich rozmieszczenie, ma duży wpływ na subiektywną ocenę wnętrza. Pomieszczenia, gdzie nie ma odpowiedniej akustyki, są często uznawane za nieprzyjemne, obniżając ogólną ocenę inwestycji.

Adaptacja akustyczna jest wymagana przez prawo (Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 marca 2009) w budynkach użyteczności publicznej, w miejscach gdzie
funkcja pomieszczenia związana jest z przekazywaniem mowy, muzyki czy innych dźwięków.

Oczywistym wydaje się wykonywać specjalną adaptację akustyczną dla takich pomieszczeń jak studia nagrań, reżysernie, teatry, filharmonie, opery, kina itp. Warto jednak rozważyć stosowanie adaptacji akustycznych w innych miejscach takich jak sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe (w tym także powierzchnie typu open space). Wykonanie prostej, ale przemyślanej adaptacji akustycznej dla takich wnętrz poprawia wydajność pracy, poprawia samopoczucie jak i ocenę samego wnętrza.

Czasem konieczność stosowania specjalnych materiałów akustycznych podyktowana jest koniecznością osiągnięcia odpowiednich parametrów dla Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, który także jest wymagany przez polskie prawo (Rozporządzenie ministra w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów).

Jeśli są państwo zainteresowani wykonaniem takowych adaptacji to zapraszam do kontaktu. Działamy na terenie całej Polski!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz