środa, 11 września 2013

OSA 2013

Bardzo miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym wygłosiłem referat na temat "Współczynnik pochłaniania dźwięku w funkcji czynnej objętości pomiarowej" (ang.: "The sound absorption coefficient as a function of the active measurement volume") którego autorami są Marcin ZASTAWNIK, Tadeusz KAMISIŃSKI, Adam PILCH, Artur FLACH na 60 jubileuszowym Otwartym Semiarium z Akustyki.

Dla zainteresowanych poniżej zamieszczam streszczenie:


Współczynnik pochłaniania dźwięku w funkcji czynnej objętości pomiarowej
Przedstawiony artykuł dotyczy dyskusji nad poprawnością wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku dla ustrojów przestrzennych w komorze pogłosowej. Obecnie użytkowana procedura, opisana w normie PN-EN ISO 354, nie bierze pod uwagę zmiany objętości komory wynikającej z geometrii wprowadzonej próbki. Po przeprowadzeniu uproszczonych obliczeń wykazano, że nie uwzględnienie objętości próbki może skutkować błędem pomiarowym w granicach 10%. Celem sprawdzenia postawionego problemu zaprojektowano eksperyment. Polegał on na wykonaniu szeregu badań w komorze pogłosowej z użyciem specjalnie skonstruowanej podłogi umożliwiającej zagłębienie próbki na zadaną głębokość. Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika pochłania dźwięku krzeseł średnio tapicerowanych w zależności od głębokości ich zamontowania. Przeprowadzona analiza wyników wraz z dyskusją błędu pomiarowego pozwoliła na sformułowanie koncepcji dalszych badań zmierzających do określenia wpływu zmiany przestrzeni badawczej na wynik współczynnika pochłaniania dźwięku różnych ustrojów przestrzennych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz