czwartek, 7 listopada 2013

Praca dla Akustyka na st. Kryminalistyka

Do Laboratorium Akustyki Technicznej AGH przyszło pismo z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna z informacją o wakacie w Pracowni Analizy Mowy. Oferta jest na stanowisko Kryminalistyka (inżynier) a pełen etat. W obowiązkach aplikanta będzie m.in.:
 • prowadzenie badań autentyczności analogowych i cyfrowych nagrań dźwiękowych,
 • wykonywanie korekcji nagrań, mającej w szczególności na celu poprawę zrozumiałości utrwalonych wypowiedzi,
 • spisywanie treści nagrań niskiej jakości, identyfikacja sygnałów i odgłosów oraz identyfikacja wypowiedzi poszczególnych mówców, których wypowiedzi utrwalono w nagraniu.
Wymagania stawiane przed aplikującym:
 • ukończone studia wyższe na kierunku inżynierskim (inżynieria akustyczna, telekomunikacja lub pokrewne),
 • praca inżynierska lub magisterska przygotowana z zakresu akustyki lub analizy i przetwarzania sygnałów; preferowane prace dotyczące mowy,
 • wiedza praktyczna z zakresu przetwarzania sygnałów, analizy akustycznej i analizy informatycznej plików dźwiękowych,
 • znajomość filtrów, m.in. adaptacyjnych, ich zastosowania i doboru parametrów oraz umiejętność wykonywania korekcji nagrań dźwiękowych z zastosowaniem filtracji i redukcji różnego rodzaju zakłóceń przy użyciu oprogramowań do edycji; preferowana umiejętność projektowania filtrów,
 • umiejętność programowania w środowisku obliczeniowym (MATLAB, C, C++),
 • doświadczenie w obsłudze analogowych i cyfrowych urządzeń do rejestracji dźwięku,
 • odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres i umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (osoba, której zostanie zaproponowana praca w Instytucie będzie zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • prawidłowy słuch (osoba, której zostanie zaproponowana praca w Instytucie będzie zobowiązana do dostarczenia aktualnego badania audiometrycznego).
Wymagane dokumenty:
 • CV
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych
przed podpisaniem umowy o pracę:
 • zaświadczenie o niekaralności, aktualne badania audiometryczne.
Dokumenty należy przesłać na adres:
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
Ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków
do dnia 22.11.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego), lub złożyć osobiście do dnia 22.11.2013r. w Sekretariacie IES do godz. 15

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Do wysłanych dokumentów należy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.)”.

Powodzenia dla wszystkich aplikujących! Dajcie znać jak się dostaniecie :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz